Така се градеше фирмата...

Прво пуштаме музика, а потоа компјутери...

Верност, традиција, долговечност...

 

 

 

Ден 28.03.2020

 

СМЕТКОВОДИТЕЛОТ

ЗБОРУВА

Денес во 16.03. часот доставено до министерство за финансии

Почитувани,
Ова е дел од измената на Законот за ДДВ:
Примачот на фактурата, доколку не сака да добива сметка/фактура по електронски пат во рок од 10 дена од приемот ќе може да информира дека претпочита хартиена форма. Доколку не одговори ќе се смета дека се согласил. 
Ве молам и предлагам да се бришат зборовите:  во рок од 10 дена од приемот, како и целата реченица:  Доколку не одговори ќе се смета дека се согласил. 
Причини:
- нема потреба да се наметнуваат рокови за фирмите, да го усогласат меѓусебното фактурирање по електронски пат, ние самите ќе најдеме начин и ќе се договориме
- вака како што е предвидено, е-маилот на мојата фирма, што е јавно достапен до секого, може да биде затрупан со електронски фактури ОД БИЛО КОГО И БЕЗ НИКАКОВ ОСНОВ. 
- и досега сме имале вакви случаи во мал обем и лесно сме ги решавале.
- со предложеното решение мислам дека се охрабруваат електронските криминални создавачи на фактури, на кои ако не им се одговори во рок од 10 дена, би продолжиле да ни доставуваат фактури на е-маил!!!??? Ќе биде потешко и покомплицирано отколку до сега, затоа БЕЗ РОКОВИ И ОДГОВОРИ во Законот.
Со почит,
Работиме од Дома
Љубиша