Така се градеше фирмата...

Прво пуштаме музика, а потоа компјутери...

Верност, традиција, долговечност...

 

Брејкинг њус – ударни вести

Кило крап у буџет

Денес, од 01.07.2019 година, објавено е во Службен Весник, дека фирмата ЛЕТНИЦА-БЕЛВИЦА од Струга ги добила концесиите за рибите во Охридското Езеро за стопански и рекреативен риболов.

За стопанскиот риболов ќе си плаќа годишен надоместок.

За рекреативниот риболов, се што ќе наплати од рекреативните риболовци, 100% ќе треба да го уплати во буџетот на државата.

Заклучок: рекреативните риболовци со нов данок ќе ја финансираат буџетската стабилност!!!

Образложение:

Рекреативен риболовец од брег:

Денес вадам еднодневна дозвола за риболов од 100 ден и уловувам ништо.

Утре вадам еднодневна дозвола за риболов од 100 ден и уловувам ништо.

Доволно е, јас уживав во натпреварот со рибите и Езерото.

Купив килограм крап за буџетарите.