Така се градеше фирмата...

Прво пуштаме музика, а потоа компјутери...

Верност, традиција, долговечност...

 

До: Собрание, Влада, МФ, УЈП, ИСОС

 

СМЕТКОВОДИТЕЛОТ


Во далечната 2012 година, се донесе Закон за вршење на сметководствени работи, при што се дефинираа како вршители на работата, овластени сметководители и сметководители, со еден збор СМЕТКОВОДИТЕЛОТ. Заклучно со 2017 година, истиот претрпе 7 измени. Сега во собраниска процедура е нов текст на Закон!? Владата и Собранието не го решија статусот на СМЕТКОВОДИТЕЛОТ.

повеќе...

ТРИ ДРЖАВИ ВО ЕДНО

 

Во Службен весник на РСМ, е објавено дека врз основа Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија (,,Службен весник на СРМ” бр.36/90) и ,,Службен весник на Република Македонија”бр.38/91 и уште 14 измени, ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА на седница донесува одлука за дополнување на одлуката за утврдување на коефициенти за платите на функционерите кои ги именува ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА.

 

повеќе...

Брејкинг њус – ударни вести

Кило крап у буџет

повеќе...

БРЕЈКИНГ ЊУС – УДАРНА ВЕСТ - ЗАКОН ЗА ВРАЌАЊЕ НА ДЕЛ ОД ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ НА ФИЗИЧКИТЕ ЛИЦА

повеќе...

В О В Е Д

за вршење на сметководствени работи и останати сродни услуги

 

Почитувани,

 

Со овој вовед сакаме да Ве запознаеме и да објасниме на кој начин и со кои постапки би можеле да воспоставиме меѓусебна соработка.

повеќе...

П О Н У Д А

За вршење на сметководствени работи и останати сродни услуги

повеќе...

Ц Е Н О В Н И К

за вршење на сметководствени работи и останати сродни услуги

повеќе...

П Р А В И Л А

за вршење на сметководствени работи и останати сродни услуги

повеќе...

Пресметани стапки за исплати во нето

повеќе...

Сите презентирани документи, податоци, информации, мислења, ставови, спомени, посвети и поетски остварувања објавени на оваа страна, се изготвени, осознаени, донесени и доживеани во услови на целосна слобода на живеење и мислење, овозможени од страна на нешто што е многу повеќе од фирма - Гивеко.