Така се градеше фирмата...

Прво пуштаме музика, а потоа компјутери...

Верност, традиција, долговечност...

 

11 Godini Potoa

Ohrid, 10.07.2020

Prikazna raskazana preku mailovi.

повеќе...

Сантана и Џорџ Бенсон во Македонија, и тоа у рок од 15 дена, а уште измеѓу нив Енио Мориконе !!!??? Ма људи моји, ма је ли то могуќе!

повеќе...

СМЕТКОВОДИТЕЛОТ

ЗБОРУВА

повеќе...

ТРИ ДРЖАВИ ВО ЕДНО

 

Во Службен весник на РСМ, е објавено дека врз основа Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија (,,Службен весник на СРМ” бр.36/90) и ,,Службен весник на Република Македонија”бр.38/91 и уште 14 измени, ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА на седница донесува одлука за дополнување на одлуката за утврдување на коефициенти за платите на функционерите кои ги именува ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА.

 

повеќе...

Брејкинг њус – ударни вести

електронска документација на македонски начин

повеќе...

БРЕЈКИНГ ЊУС – УДАРНА ВЕСТ - ЗАКОН ЗА ВРАЌАЊЕ НА ДЕЛ ОД ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ НА ФИЗИЧКИТЕ ЛИЦА

повеќе...

В О В Е Д

за вршење на сметководствени работи и останати сродни услуги

 

Почитувани,

 

Со овој вовед сакаме да Ве запознаеме и да објасниме на кој начин и со кои постапки би можеле да воспоставиме меѓусебна соработка.

повеќе...

П О Н У Д А

За вршење на сметководствени работи и останати сродни услуги

повеќе...

Ц Е Н О В Н И К

за вршење на сметководствени работи и останати сродни услуги

повеќе...

П Р А В И Л А

за вршење на сметководствени работи и останати сродни услуги

повеќе...

Пресметани стапки за исплати во нето

повеќе...

Сите презентирани документи, податоци, информации, мислења, ставови, спомени, посвети и поетски остварувања објавени на оваа страна, се изготвени, осознаени, донесени и доживеани во услови на целосна слобода на живеење и мислење, овозможени од страна на нешто што е многу повеќе од фирма - Гивеко.

 

Така зборуваше Гивеко на 30 години од постоењето на фирмата

Во една ваква тмурна година, една светла точка која дава надеж и сила 

30 години постоење 

360 месеци работа 

1.565 недели посветеност 

10.958 дена предизвици         

262.992 часа борба 

Препреки, тешкотии и кризи секогаш постојат, но секогаш постојат и луѓе како нашиот тим кои успешно одат понатаму 

Happy 30th Anniversary GIVEKO 

 

Билјана Чавдаровска, 19 Декември 2020 година