Така се градеше фирмата...

Прво пуштаме музика, а потоа компјутери...

Верност, традиција, долговечност...

 

В О В Е Д

за вршење на сметководствени работи и останати сродни услуги

 

Почитувани,

 

Со овој вовед сакаме да Ве запознаеме и да објасниме на кој начин и со кои постапки би можеле да воспоставиме меѓусебна соработка.

 

повеќе...

П Р А В И Л А

за вршење на сметководствени работи и останати сродни услуги

повеќе...

К Р И Т Е Р И У М И

за утврдување на цената за вршење на сметководствени работи и останати сродни услуги

 

 

повеќе...

Ц Е Н О В Н И К

за вршење на сметководствени работи и останати сродни услуги

повеќе...

П О Н У Д А

За вршење на сметководствени работи и останати сродни услуги

повеќе...

Д О Г О В О Р

за вршење на сметководствени работи и останати сродни услуги

 

повеќе...

Сите презентирани документи, податоци, информации, мислења, ставови, спомени, посвети и поетски остварувања објавени на оваа страна, се изготвени, осознаени, донесени и доживеани во услови на целосна слобода на живеење и мислење, овозможени од страна на нешто што е многу повеќе од фирма - Гивеко.