Така се градеше фирмата...

Прво пуштаме музика, а потоа компјутери...

Верност, традиција, долговечност...

 

ТРИ ДРЖАВИ ВО ЕДНО

 

Во Службен весник на РСМ, е објавено дека врз основа Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија (,,Службен весник на СРМ” бр.36/90) и ,,Службен весник на Република Македонија”бр.38/91 и уште 14 измени, ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА на седница донесува одлука за дополнување на одлуката за утврдување на коефициенти за платите на функционерите кои ги именува ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА.

 

Значи три у едно, и СРМ и РМ и РСМ. Што ли ќе биде следно: М е секогаш на крај, а се менуваат буквите пред М. Многу нешто тврдоглаво ова М, заслужува да остане самостојно, па дури и без никакви други букви пред него.

 

А одлуката е друга приказна. Се мислев дали да ги испишам сите измени со броеви на службени весници или само бројот на измени, ама еве ги двете.

 

Одлуката првпат е објавена 2005 година и заедно со најновата измена има вкупно 42 измени!!!

 

Вака одело тоа: Службен весник бр. 53/2005, 71/2005, 2/2006, 8/2006, 46/2006, 18/2007, 94/2007, 103/2007, 126/2007, 138/2007, 39/2008, 137/2008, 154/2008, 63/2009, 76/2009, 144/2009, 39/2010, 63/2010, 158/2010, 5/2011, 75/2011, 133/2011, 70/2012, 82/2012, 161/2012, 172/2013, 16/2014, 21/2014, 99/2014, 116/2014, 152/2015, 161/2015, 218/2015, 19/2016, 71/2016, 189/2016, 126/2017, 102/2018, 108/2018, 209/2018, 234/2018, 73/2019 и 139/2019.

 

Ги пребројав уште еднаш, сите се тука. За ова не е доволно метла, треба нешто поозбилно.